Darba svētki - Apsveikumi, Pantiņi, Novēlējumi

Kāds darītājs, tāds i darbs.

Darbam sūras saknes, bet saldi augļi.

Es nezinu nevienu, kurš būtu nokļuvis virsotnē bez smaga darba. Tā ir recepte. Tā ne vienmēr uznesīs virsotnē.

Kā ūdens nemitīgs
no augstas klinšu kraujas
Laiks dziļā mūžībā
ar dzīves mirkļiem raujas.

Bet ir kāds lielāks spēks,
kas uzveic laika varu,
Ar nemirstību tas,
ar lauriem kronē garu.

Kā pērles gadi kļūst,
kad viņš tos satver rokā
Un rotā mirdzošā
sien beidzot vienā lokā.

Mēdz saukt to likteni,
kas spēcīgs, spožs un skarbs,
Bet tas mīt ikdienā,
un viņa vārds – ir darbs.
/J.Ziemeļnieks/

Tāds darbs, kuru dzen bailes, ir mazvērtīgs. Tas bojā raksturu, bojā darba prieku, nosit interesi. /Greste/

Kurš agri ceļas…. tas dzīvo tālu no darba.

Patiesa brīvības valstība sākas tikai tad, kad beidzas darbs, ko diktē nepieciešamība un ārēja mērķtiecība, tātad, savā būtībā tā atrodas ārpus materiālās ražošanas sfēras./Markss/

Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību./Māte Terēze/

Grūti darba smagumu nest,
Grūti nenest neko,
Grūti aizbēgt no pasaules,
Grūti satikt ar to,
Grūti mīlēt un grūti nemīlēt,
Vienatne grūta un divats grūts,
Grūti,ai,grūti bērnus izauklēt,
Grūti bez bērniem būt,
Grūti diženus darbus veikt,
Grūti izšķiesties niekos,
Grūti vienmēr taisnību teikt,
Grūti melot un liekuļot,
Jaunība grūta un vecums grūts,
Grūti nebrīvam,grūti brīvam,
Grūtums iezīsts no mātes krūts,-
Grūti-tas nozīmē-dzīvot.
/Ā.Elksne./

Katrā darbā, ko tu dari, Ieliec visu savu “es”; Pats tu mirsi – tavam darbam Jāpaliek uz pasaules./P.Blauss/

Katrs cilvēks ir jāvērtē pēc viņa darbiem.

Viens no īstākajiem un skaistākajiem priekiem – atpūta pēc padarīta darba.

Pasaulē vēl neviens darbs nav pilnībā pabeigts.

Darbs tevi dzen,
Darbs tevi dzeļ,
Darbs tavos nervu galos trīc.
Darbs, bērnam dzimstot, piedzimst līdz.
/I.Ziedonis/

Bez darba nekas no gaisa nebirst.

Visvairāk laika nepieciešams tā darba pabeigšanai, kurš vēl nav iesākts.

Darbs labdabīgi iedarbojas uz cilvēku, jo novērš viņa uzmanību no paša dzīves, noslēpj no viņa paša veidolu, neļauj…/Franss/

Dzīvē galvenais ir darbs, un tas, kas nespēj strādāt, nespēj arī dzīvot īstu cilvēka dzīvi./N.Černiševskis/

Atdod darbam sevi, darbs tevi godās.

Nevis karā, bet darbā izpaužas cilvēka vīrišķība: darbs lielākā mērā pamato taisnīgumu nekā tiesības: un, ja arī kādreiz cilvēce sasniegs svētlaimi, tad tikai pateicoties darbam./Prudons/

Cilvēki pēc dabas ir slinki, bet izteikta vēlēšanās strādāt ir pirmais auglis, kuru nes labi iekārtota sabiedrība, un, ja tauta atkal grims slinkumā un vienaldzībā, tad tas vēlreiz notiks šīs pašas sabiedrības netaisnuma dēļ, kura nepiešķir darbam to nozīmi, kādu tas ir pelnījis./Ruso/

Iedvesma rodas vienīgi no darba./P.Čaikovskis/

Darbs mums palīdz izsargāties no trim lieliem ļaunumiem: no garlaicības, netikuma un trūkuma./Voltērs/

Darbs un pacietība pārspēj visu.

Ir laimīgie, kas sevi atrod
Un darbu, kuru mīl un prot,
Bet cik vēl stundu dienā katrā
Kā mēslus ārdām negribot.

Es vienmēr grūtu darbu uzticu slinkam cilvēkam, jo zinu, ka viņš atradīs visvieglāko veidu, kā to padarīt.
/B. Geits/

Uz rītu atlikts darbs arvien paliek nedarīts.

Darbam sudraba saknes un zelta augļi.

Nekad nepietiek laika, lai darbu padarītu labi, taču darba pārstrādāšanai laiks vienmēr atrodas. /Mērfija likums/

Dzīve bez darba – zādzība, darbs bez prasmes – barbarisms.

Puse saujas labu darbu ir vairāk vērta par mucu ar zināšanām.

Neatlaidīgs darbs uzvar visu.

Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks./Māte Terēze/

Labs darbs divus mūžus dzīvo.

Cilvēks ir dzimis darbam līdzīgi kā putns lidošanai./M.Luters/

Meklēsim mieru sevī, jo pasaulē meklēt to ir velts darbs.
Meklēsim ticību sevī, jo citos to neatrast.
Meklēsim gaišumu sevī, jo dot var tikai to, kas ir mūsos…

Kas darbu nedara, tas par darbu runā.
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē,
Un darbs par viņu runā.
/Rainis/

Izvēlies darbu, ko mīli, un tev vairs nevajadzēs strādāt ne dienu savā mūžā…./Konfūcijs/

Mazs darbs nes mazu ražu.

Kam darbs, tam maize.

Ko dari, to dari ar rokām.

Darbs ir gods. Bet visaugstākais gods ir tam darbam, ko mēs darām mūsu tautas, mūsu Tēvzemes labā./A.Kviesis/

Darbs – dzīves pamats.

Zeltu pārbauda ūdenī, cilvēku – darbā.

Smags darbs varbūt nav sinonīms talantam, taču tas noteikti ir tuvākais iespējamais aizvietotājs.

Mājsaimniecības darbi ir darbi, kurus neviens neievēro līdz brīdim, kamēr tie nav paveikti.

Mans ieguldījums lielajā darbā var būt pavisam niecīgs, bet vērtīgākais ir pats fakts – tas ir darbs. /H.Kellere/

Lieli un labi darbi vienmēr saliedē cilvēkus….

Labāk strādāt nekā vaidēt.

Pēc darba salda dusa.

Darbs kaulus nelauž.

Darbs dara dzīvi saldu, slinkums – rūgtu.

Darbs cilvēkam otra veselība.

No darba vēl neviens nav nomiris, bet kādēļ gan riskēt?

Tavs darbs ir atklāt darbu, kurš ir tavs, un ziedoties tam ar visu sirdi.

Darot lielu darbu, visiem izpatikt nedrīkst.

Labi iesākts darbs – pa pusei padarīts.

Labā darba jēga ir tā, ka tam nav algas./Z.Mauriņa/

Bēg no darba kā no uguns.

Ko šodien vari padarīt, to netaupi uz rītu.

Kas viegls runā, tas laisks darbā.

Katru darbu dari tā, it kā tas būtu pēdējais tavā mūžā.

Kāds darbs, tāds darītājs.

Darbu aizsākot ir nepieciešams būt optimistam, bet nobeidzot – šaubu pilnam.

Gals rāda, kāds darbs.

Darbs citu labā – viscēlākais, darbs vārgstoša labā – visvajadzīgākais. /Rainis/

Ir divu veidu cilvēki: tie, kuri padara darbu, un tie, kuri cenšas plūkt laurus. Pirmajiem ir labāk – mazāk konkurences….

Jaunībā gudrība jāmācās, bet vecumā tā jāizlieto darbos.
/Ž.Ž.Ruso/

Motivētos ūdeņos bez darba pret straumi nepapeldēsi.

Nelaikā darīts darbs ir nederīgs.

Darbs ir pārbaudes akmens, ar kuru tiek noteikta cilvēka patiesībā vērtība. /Brežņevs/

Runā maz, strādā daudz!

Darbs – tā ir mīlestība, kas kļuvusi redzama.

No visiem nodarbošanās veidiem, kuri ir spējīgi nodrošināt cilvēka eksistenci, visvairāk viņa dabai atbilst roku darbs. No visiem sabiedriskās esamības stāvokļiem no likteņa un cilvēkiem visneatkarīgākais – amatnieka stāvoklis./Ruso/

Tiesības uz atpūtu naktī dod dienā paveiktie darbi.
/H.Longfello/

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus-
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
/V.Toma/

Pats galvenais katrā darbā ir pārvarēt brīdi, kad tev negribas strādāt.

Strādā, cik gribi, vairāk par asi zemes nenopelnīsi.

Darbs, daudzreiz darīts, viegls top.

Kam nav darba dienu, nav arī svētdienu.

Kam rokas dotas, tam jāstrādā.

Zobenam, lāpstai un domai nekad nedrīkst ļaut ierūsēt.

Darbs bez mīlestības ir verdzība./Māte Terēze/

Tikai pabeidzot kādu darbu, mēs parasti uzzinām, kā to vajadzēja sākt.
/B.Paskāls/

Domā pirms darba sākšanas, kā tas jādara, lai vēlāk, pēc darba beigšanas, nebūtu jādomā, kā tas nebija jādara. /R.Kaudzīte/

Jo grūtāks darbs, jo ar lielāku prieku jāķeras pie tā. Prieks par veikto kliedē nogurumu./Z.Maurņa/

Viens no īstākajiem un skaistākajiem priekiem – atpūta pēc padarīta darba.
/I.Kants/