Mīklas par Līgo

Ko var ieraudzīt, ja skatīsies ūdens glāzē caur gredzenu Līgo vai Jāņu naktī?
(Līgavaini)

Priekš kam Līgo un Jāņu naktī bija jāiet peldēties kailiem?
(Lai vairotu veselību un attīrītos no grēkiem)

Tradicionāls ēdiens Līgosvētkos un Jāņos.
(Jāņu siers)

Dzēriens, kuru līgotāji prasa no Jāņu tēva.
(Alus)

Populārākais sievietes vārds jūnijā.
(Līga)

Ko pēc senlatviesu ticējumiem Līgo un Jāņu dienas ugunskura pelnos ber Dieviņš?
(Naudu)

Kroņi līgojošu jāņu bērnu galvās.
(Vainags)

Dabas parādība, ko jāņu bērniem vēlams sagaidīt pēc līgošanas, lai vasarā nenāktu miegs.
(Saullēkts)

Sporaugi, kas atbilstoši Jāņu leģendai reizi gadā, Līgo naktī uzzied.
(Papardes)

Kā tiek dēvēta Līgo dziesmu dziedāšana?
(Līgošana)