Meteņi - ticējumi

Meteņi

Metenī sunim uz cirvja kāta jādod gaļa un maize. Ja suns pirmo ņēmis maizi, tad bijis gaidāms auglīgs gads un otrādi.

Ja Meteņos vērsis uz ceļa zirga pēdā dabū nodzerties – būs laba raža.

Zirgi pirmo reiz jāiebrauc Metenī, tad tie vienmēr brangi un labi iet.

Meteņa dienā vajaga laisties no kalniņa, tad visu vasaru labi lini augs.

Meteņos un Pelnu dienā sievišķi nevērpj un vīrišķi nekā neklauvē, jo citādi vējš plosīs ēkas un jumtus.

Meteņos jādod bērniem cūkas šņukuru ēst, tad labi mācēs rakstīt.

Ja Metenī gans skrien trīs reizes ap māju – vasarā govis nebizo.

Ja Meteņos apgriež matiem galus, tad viņi aug gari.

Svētkus svinot, jāsargās ienest no meža žagarus un zarus, citādi vasarā nebūšot glābiņa no tārpiem un kukaiņiem.

Meteņa dienā vīriešiem ar matiem jāplūcas, lai tiem gari lini aug.

Ja Meteņos kurmju rakumus izbada ar pīlādžu iesmu, uz kura cepta gaļa, tad kurmji nerok.

Meteņa dienā vajaga gulēt šķērsām zem balkas, tad mugura nesāp.

Lai vasarā rudzi saulē neizdegtu – Meteņa vakarā nedrīkst pie uguns maizi ēst.

Ja Metenī vējains laiks – būs auksts pavasaris.

No Vastlāvja pusdienai līdz pelnu dienas pusdienai nedrīkst vērpt.

Budeļos ejot jācep arī maize, lai tā to gadu nepelētu.

Meteņa dienā mājās nekā nedrīkst neko ievest, bet gan tikai izvest.

No Meteņa līdz Lieldienām nedrīkst par čūskām runāt, jo tad viņas dzeļ cilvēkiem un kustoņiem.

Meteņa dienā vajag pirmos mēslus uz tīrumu vest, tad var visos vējos ar mēsliem strādāt, citādi ziemeļu vējā vesti un ārdīti mēsli ir tikpat kā purvā iegāzti.

Meteņa dienā bērnus bāzuši maisā un svieduši pār sētām, domādami, ka tad tie neaizgulēšoties.

Meteņu vakarā meitām jājāj ar cepļa slotu līdz cūku kūts durvīm, tad trīs reizes jāpiesit un jāteic: “Labvakar, čūčiņ, vecmemmiņ!” Ja cūka atrukst pretī,tad dabūs to gadu precēties.

Kāds laiks Meteņos – tāds būs arī Lieldienās.

Meteņa vakarā vēla sniegu kamolus, lai kāpostiem lielas galviņas augtu.

Metenī mātes nevērpa, lai traki suņi neskrien mājā.

Kad Vastalāvjos un Lieldienās ir sniegs uz jumtiem, tad nākošā vasarā ir daudz sēņu un ogu.

Ja Meteņos sauss laiks – būs ražīgs gads.

Lai vasarā ganībās govis neaizklīstu, mazie gani pirms saullēkta ar atslēgu bunti apskrien lopu kūtij apkārt.

Ja Vastlāvī jeb Meteņa dienā snieg vai līst, tad būs labs seņu un ogu gads.