Dzejoļi un Apsveikumi 8. Martā Draudzenei

Pārvarot kilometrus un attālumu, pie Tevis atlido mans apsveikums Starptautiskajā sieviešu dienā. Tu esi gudrākā, skaistākā un unikālākā sieviete uz Zemes.

Ak sieviete, ak sieviete –
Tu esi mana dieviete!
Klēpjiem tulpītes Tev sūtu,
Lai šai dienā prieks Tev būtu!

Sieviete, smaids Tavs tik mīksts,
es teiktu, pat pūkains
kā salnas rītā izšķīlies bezbēdīgs pūpols.
Smaids atmaidzē sirdi kā saulīte izkausē ledu.

Tikai sievietes spēj dot to laimi, to sirds aizrautību, kas nav salīdzināma ne ar ko citu. /K. Krebijons./ Esiet vienmēr ar mums!

Jums, sievietēm dots milzīgs spēks,
Ko būtu neizmantot grēks,
Tas jūsu augums, mūsu smaids,
Tik jāzin visam īstais laiks.

Tiek radināta meitene,
Ka kādreiz būs tā dieviete.
Kā jāstaigā, kā jāskatās,
Kā jārunā, kā jāģērbjas.

Kad pienāks īstais jutīs tā,
Jo mīlā pukstēs tūkstošiem sirsniņu,
Tā reibinās kā plaucis zieds,
Kas bitēm pretī lūpas sniedz.

Cik daudz ir ziedu dažādu,
Tik arī jauku sieviešu,
Ko tikai mīlēt, lolot drīkst,
Jo citādi šī puķe nīkst.

Bez tava gaišā acu skata,
Bez tavu maigo roku glāsta
Mana diena būtu neiesākta,
Jau sen man liktenis to stāsta.
Bez tava siltā, iejūtīgā smaida,
Bez tavu brūno matu smaržas
Vietas nebūtu, kur mani gaida,
Man būtu rūgta medus garša.

Sieviete — tu esi trausla puķe,
Kuru mīlestības reibons šūpo.
Smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
Galvā mirdzinājot zelta kroni.
Sieviete – tu skaistākā starp puķēm.

Tava zieda kausā ģifts un medus,
Un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,
Dziļi ceļos vajadzētu pakrist,
Gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,
Sieviete — tu esi skaistākā starp puķēm!
/Fricis Bārda/

Kad sieviete krāsojas, viņa – kā dzejoli raksta.
Viņa grib atstāt sevi kā rokrakstu – nākamām audzēm.
Viņa biogrāfiju savu krāso uz acu plaksta,
Viņai ar zīmuli atmiņas uz lūpām jāuzaudzē.
Kad sieviete krāsojas – vai viņa tai brīdī ir sārta vai bāla -,
Pār viņu ir nācis TAS un viņa ir iedvesmota,
Viņa ir prom, ļoti tāla.
Un – mazliet Dieva dota.
Es viņu netraucēju – tas ir intīms brīdis -,
Netraucēju ar ziņkārību tīšu.
Vēlreiz viņas roka pār lappusi slīdēs.
Tad viņa pagriezīsies un… es viņu nolasīšu.
Un tad es lasu: re, cīrulis rītā, gaiss trīc…
Un, re, sikspārnis skrējis un vakarlēpis…
Skaistākais jau nav tas, kas uzrakstīts.
Skaistākais ir tas, ko dzejolis slēpis.
/Imants Ziedonis/

Trīs sievietes mūžsenās izpausmēs –
Kā mīļā,
Kā sieva,
Kā māte –
Caur ziediem un sniegiem lauzusies es,
Lai būtību izdibinātu.
/Ā.Elksne/

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

Lai kā pavasara putnu čalas
Tavi dzidrie smiekli skan;
Un lai acis priekiem neredz malas
Jo Tu spožākā no saulēm esi man!

Es gribu sveikt 8. martā gudrāko, burvīgāko un skaistāko sievieti Latvijā!
Ļauj pavasarim padarīt noskaņojumu lielisku, lai atnak pie Tevis laime, emocionāla un garīga izaugsme.
Šajā dienā es novēlu tev tīru, patiesu mīlestību, patiesus draugus un draudzenes, labklājību, labu veselību un daudz sirsnīgu smaidu.

Mīli tā, it kā neviens nebūtu tevi apvainojis..
Strādā tā, it kā tev nebūtu vajadzīga nauda..
Dejo tā, it kā neviens uz tevi neskatītos..
Dziedi tā, it kā dziedātu sev..
Dzīvo tā, it kā dzīvotu paradīzē…

Rīgas viskrāšņākās puķes –
sievietes.
Nāk meitenes jaunās,
nāk dāmas,
nāk skuķes –
sievietes –
Rīgas viskrāšņākās puķes.

Sievietes pēc dabas spēj ievērot un pamanīt to, ko nespēja pamanīt neviens. Sievietēm ir laba intuīcija, kura reti mēdz tās pievilt. Sveiciens Sieviešu dienā!

Ar balodīšu pastu
Tev sūtu baigo nastu –
Simtiem tulpes saplaukušas,
Tev galdā nebūs vāzes tukšas!

Ar tulpītēm pie Tevis teku,
Lai neliec galdā vecu beku.
Labāk glāzēs vīnu liesim,
Ļoti vēlu gulēt iesim!

Tu uzsmaidīji man uz ielas
Kur dienu sīkās gaitās skrej,
Un acis tev bij tumši lielas
Kā austrumzemju princesei.

No tevis savāds tuvums dvesa
Un pusnakts dārzu aroms svaigs,
Un tas vēl ilgi mani nesa
Caur pilsētu kā vilnis maigs.
/J.Ziemeļnieks/

Sieviete ir Dieva brīnišķīgākais radījums. Ja Dievs izveidojis vēl kaut ko labāku par sievieti, tad to viņš ir paturējis pie sevis. /P. Pikaso/

Būt savā patiesībā drošai,
Būt durstīgai kā rozes zieds,
Būt tādai, kuru nevar nodot,
Būt tādai, kura pieburt prot.

Man gribētos tevi ieaijāt,
kā krēslā vējš liepiņu aijā.
Man lūgsnu gribētos pār tevi klāt
kā zaļsirmu vakaru maijā.
Man gribētos tevi vest un vest
pa tumšzilām sapņu pļavām.
Man gribētos tevi uz spārniem nest
uz debesīm – manām un tavām…
/F. Bārda/

Tava zieda kausā ģifts un medus,
un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,
dziļi ceļos vajadzētu pakrist,
gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,
Sieviete — Tu esi skaistākā starp puķēm!
/Fricis Bārda/

Sieviete…
tu bagāta – ir par ko lūgt, ko sargāt
tu bagāta – tev ir ko mīlēt, lolot
tu bagāta ja vari mīlot piedot
tu bagāta ja vari dot un ziedot…
/I.Tora/

Sievietes skaistums ir radīts baudai, bet tikai tiem, kas spēj to izprast. Sveiciens sieviešu dienā!

Lai zem Tava loga,
Vienmēr rozā rozes zied,
Un zem Tavām rozā rozēm
Zaļa varde dzied!

Sieviete ir dabas dota,
Jauka,skaista,ievainota.
Savā sapnī,ikdienā,
Tā par mums ir nomodā.
Saudzēsim un lolosim,
Savas jūtas neslēpsim.
Sveiksim savas sievietes-
Mātes,meitas,dievietes.
Ziedus skaistus dāvāsim,
Mīļus vārdus veltīsim.
/A.Ezerroze/

Ja pasaulē nebūtu sieviešu, mēs dzīves pirmajās stundās nesaņemtu palīdzību, mūža vidū – baudu, bet beigās – mierinājumu. /A. Šopenhauers/ Milzīgs sveiciens sieviešu dienā!

Sieviete — Tu esi trausla puķe,
kuru mīlestības reibonis šūpo
smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
galvā mirdzinājot zelta kroni.
Sieviete – Tu skaistākā starp puķēm!

Tā puķe uzzied, ko Tu paņem rokā;
Tā sirds sāk mīlēt, ko Tu uzlūko.
Tev ir jau viss, Tu staigā zvaigžņu lokā –
Es Tev vairs dāvāt nevaru neko.

Tu esi Sieviete un esi pelnījusi ziedus,
Tā vienkārši bez iemesla, tāpat…
Par to, ka vienkārši Tu esi Sieviete,
Kas blakus kādam, vien tepat…

Bet visvairāk es mīlu, kad tavās acīs
Dzenis sauli kā čiekuru kaļ
Un zelta sēkliņas mazas
Birst dvēselē atpakaļ.
/I. Ziedonis/

Es novēlu Tev laimi un mīlestību.
Tās visas ir dārgas dāvanas.
Un ļauj, lai visi sapņi piepildās
Skaistajā 8 marta dienā!