Īsi Pantiņi Sieviešu Dienā

Ak sieviete, ak sieviete –
Tu esi mana dieviete!
Klēpjiem tulpītes Tev sūtu,
Lai šai dienā prieks Tev būtu!

Cik daudz ir ziedu dažādu,
Tik arī jauku sieviešu,
Ko tikai mīlēt, lolot drīkst,
Jo citādi šī puķe nīkst.

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var.

Ar balodīšu pastu
Tev sūtu baigo nastu –
Simtiem tulpes saplaukušas,
Tev galdā nebūs vāzes tukšas!

Ar tulpītēm pie Tevis teku,
Lai neliec galdā vecu beku.
Labāk glāzēs vīnu liesim,
Ļoti vēlu gulēt iesim!

Kaut uz melna āža jāšu,
Tomēr Tevi neatstāšu,
Un kad ziedēs upes krasti,
Apskaušu kā teļa asti.

8. marts ir tā diena,
kad sieviete ik viena
Ir pelnījusi ziedus
Un mīļus apskāvienus!

Sievietes skaistums ir radīts baudai, bet tikai tiem, kas spēj to izprast. Sveiciens sieviešu dienā!

Lai zem Tava loga,
Vienmēr rozā rozes zied,
Un zem Tavām rozā rozēm
Zaļa varde dzied!

Ar smaržīgiem ziediem
Pavasaris nāk katrā mājā,
Mēs sirsnīgi apsveicam Jūs
Starptautiskajā Sieviešu dienā.

Sieviete – dieviete
Vīrietis – velns
Vīrietis bez sievietes
Maziņš un melns.