2023./2024. mācību gads – semestra sākums/beigas un skolēnu brīvlaiks

Saskaņā ar 29.11.2022 Ministru kabineta sēdē apstiprināto protokolu Nr.61  2023./2024. mācību gads sākas ar 2023.gada 1.septembri un noslēgsies 2024.gada 31.maijā 1.-8.klasei un 10.-11.klasei, savukārt 9.klasē mācību gads ilgst līdz 14.jūnijam, bet 12.klašu skolēniem – līdz 21.jūnijam.

Visas mācību izglītības iestādes pašas pieņem lēmumu par to, vai piešķirt papildus brīvlaika nedēļu 1.klases skolēniem otrajā semestrī.

Savukārt, ja rodas situācija, kad mācību gada laikā neparedzamu apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nevar būt nodrošināts mācību process, izglītības iestādē var būt pieņemts lēmums pagarināt mācību gadu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

2023./2024. mācību gads – mācību semestri/skolēnu brīvlaiks

Mācību semestris/Skolas brīvlaiksSākumsBeigas
Pirmais mācību semestris
1.–12. klase01.09.2023. (piektdiena)22.12.2022. (piektdiena)
Rudens brīvdienas23.10.2023. (pirmdiena)27.10.2023. (piektdiena)
Ziemas brīvdienas25.12.2023. (pirmdiena)05.01.2024. (piektdiena)
Otrais mācību semestris
1.–8. klase / 10.–11. klase08.01.2024.(pirmdiena)31.05.2024. (piektdiena)
9. klase14.06.2024.(piektdiena)
12. klase21.06.2024. (piektdiena)
Pavasara brīvlaiks
1.–12. klase11.03.2024. (pirmdiena)15.03.2024. (piektdiena)
Vasaras brīvdienas

1.–8. klase / 10.–11. klase

01.06.2024. (sestdiena)31.08.2024. (sestdiena)

Avoti:

29.11.2022. valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku.

Izglītības un zinātnes ministrijas raksts ar skaidrojumu “Apstiprināti noteikumi par 2023./2024. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem”.

2023./2024. mācību gads – papildus brīvdienas skolēniem

Latvijā pasludinātās oficiālas brīvdienas, kas kalendāra tiek atzīmētas kā sarkanie datumi. Šie sarkanie datumi attiecas arī uz mācību iestādēm un šajās dienās skola nav jāapmeklē.

2023./2024. mācību gads – papildus brīvdienas

Janvārī

01.01.2024. Jaungada diena

Marts

29.03.2024. Lielā piektdiena

31.03.2024. Pirmās Lieldienas

Aprīlis

01.04.2024. Otrās Lieldienas

Maijā

01.05.2024. Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

04.05.2024. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

06.05.2024: Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 04.05.2024)

12.05.2024. Mātes diena (maija otrā svētdiena)

19.05.2024: Vasarsvētki

Novembris

18.11.2023. – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

20.novembris – Pārceltā brīvdiena saskaņā ar Darba likumu (no 18.11.2023)

Decembris

24.12.2023. Ziemassvētku vakars

25.12.2023. Pirmie Ziemassvētki

26.12.2023. Otrie Ziemassvētki

31.12.2023. Vecgada diena